درباره ما

در فروشگاه راسپینا :

نگاهی به راسپینا


فروشگاه راسپینا و اهداف برجسته آن

هم اکنون راسپینا  کار آفرین موفقی است که حدود 25 نفر از فرزندان شهر عزیزمان همدان با داشتن مدارک لیسانس و دیپلم در آن به کار مشغولند.مدیریت فروشگاه به خود می بالد که هم در همدان به اعتبار و خوشنامی شهره است و هم پس از سال ها همکاری و ارتباط با تولیدی های بزرگ کشور از این موهبت برخوردار گردیده است،او با بنیان گذاری حراج های فصلی و سالیانه در همدان با همکاری و مشارکت تولیدکنندگان داخلی و نیز همکاری اتحادیه صنف پوشاک و اتاق اصناف و نهایتا معاونت و بازرسی و نظارت با هدف خدمت به شهروندان و مصرف کنندگان داخلی،توانسته هم اجناس با کیفیت عالی با قیمت بسیار مناسب را در اختیار شهروندان گرامی قرار دهد و هم،قدمی در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی بردارد!

باشد که همواره توفیق خدمت و نگهداشت اعتبار به دست آمده را داشته باشیم و برای آن از پروردگار یکتا یاری می طلبیم!
به قول شاعر که میگوید:
هرآن کو خاطر مجموع و یار نازنین دارد

سعادت هم دم او گشت و دولت همنشین دارد

[/vc_column]

راسپینا از گذشته تا به امروز

1370
1371
1374
1384

سیر تحول ساک خرید فروشگاه راسپینا از 1370 تا کنون